Phương Mỹ đã thêm 1 sách vào thư viện
đời Ngắn đừng Ngủ Dài
by Robin Sharma
11 reviews
Có 23 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Phương Mỹ đã thêm 1 sách vào thư viện
Phương Mỹ đã thêm 3 sách vào thư viện
Phương Mỹ đã thêm 1 sách vào thư viện
Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
by Robin Sharma
3 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Dạy Con Làm Giàu
by Robert T. Kiyosaki
4 reviews
Có 11 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Có lẽ đối với những ai học chuyên ngành về kinh tế,đặc biệt là quản trị hay tài chính thì ý tưởng từ cuốn sách là không mới.đặc biệt lại là cuốn số 1 nên mọi thứ vẫn rất khái quát và đơn giản.

Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là không thể có được điều gì từ quyển sách này.quyền sách giới thiệu về quan điểm của tác giả về phương thức làm giàu,tích luỹ tài sản để sinh lời,đ... đọc tiếp