Review sách true love a practice for awakening the heart

Ngân Lê đã review
Cuốn sách nhỏ dạy ta thế nào là tình yêu thật sự, khi đọc chúng ta vỡ lẽ ra được nhiều điều. Bạn đã thực sự yêu đúng cách chưa? Hay bạn chỉ đang làm khổ người bạn yêu? Hãy đọc cuốn sách này, vì nó không quá dài (quá ngắn nữa là khác), và vì nó sẽ dạy bạn về tình yêu thực sự.