Review sách The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Ngân Lê đã review

Tranh thủ thời gian trên máy bay trong lúc mang OBook đi tham gia GES2017, tôi mới bắt đầu đọc cuốn sách này. Lúc đó tôi nghĩ, sao không đọc nó sớm hơn?

Nếu đọc sớm hơn, tôi hẳn đã không bỡ ngỡ với những thay đổi liên tục của OBook như vậy, và hẳn đã quyết đoán hơn, tự tin hơn khi chúng tôi phải "đập đi làm lại" những tính năng của OBook. Những bài học giá trị mà bất kỳ ai đang cố gắng xây dựng một sản phẩm, đặc biệt là công nghệ, cũng đều nên học, như những bài học vỡ lòng, trước khi bước chân vào con đường gồ ghề này.


Review sách The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses của Mọt


Hãy đọc cuốn sách này, hãy học cái vòngBuild-Measure-Feedback, đọc để biết sử dụng MPV để test giả thuyết thị trường.


Hãy đọc để biết startup không chỉ là "hãy cứ làm đi", mà còn phải tập trung vào quản lý, quy trình cụ thể; đọc để biết cách đặt 5 câu hỏi tại sao ( để phân tích cội rễ của vấn đề) để tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Ảnh chụp ở Hyderabad, để kỷ niệm chuyến đi đáng nhớ, và những bài học quý giá.