by Vũ Trọng Phụng

Review sách Số Đỏ

April đã review


Review khác về sách này 2
Phúc Nguyễn đã review sách này

Bạn có nghĩ rằng Xuân Tóc Đỏ là một Doctor thứ hiệt.Rất lầm. Không phải thế. Xuân Tóc Đỏ, xuất thân là một đứa bé lang thang, ma cà bông, cò bơ cò bất, bán thuốc ho bà lang trọc, nhặt ban trên sân ...

chi tiết