Review sách Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!

April đã review


Review khác về sách này 2
Hana Hanhhan đã review sách này

Sam Sam Đến Đây Ăn Nào là một trong bốn cuốn sách được dịch ra tiếng Việt của Cố Mạn. Cũng có thể gọi đây là cuốn ít thu hút nhất của chị.

chi tiết