Review sách Harry Potter và hòn đá phù thủy

April đã review


Review khác về sách này 1
Hữu Minh đã review sách này

Thực ra cũng chưa mua được sách vì nó đắt quá:))))). Mình tìm trên mạng và đọc đau hết cả mắt-,-. Đây chính là cái cuốn mình đọc hết từ đầu đến cuối với cái màn hình điện thoại sáng đến mờ mắt.

chi tiết