by Mori Eto

Review sách Colorful

April đã review


Review khác về sách này 4
Ý Văn đã review sách này

Tôi đã không thể ngừng lại kể từ khi chạm vào cuốn sách này. Có một cảm giác nào đó rất kỳ lạ cứ cuốn hút tôi qua từng trang giấy. Mở đầu kỳ lạ, thiên sứ sao? Người chết sao? Là một câu chuyện viễn...

chi tiết