by Luis Sepúlveda. Người Dịch: Bảo Chân. Minh Họa: Bút Chì

Review sách CHUYỆN CON ỐC SÊN MUỐN BIẾT TẠI SAO NÓ CHẬM CHẠP

April đã review


Review khác về sách này 3
Hữu Minh đã review sách này

Khi một người đặt ra những câu hỏi rắc rối đại loại như “Liệu có cần phải đi nhanh không? Phải chăng thực sự cần có nhiều vật chất để được hạnh phúc?” thì người ta gọi kẻ ấy là người có Dũng Khí. C...

chi tiết
Vân Nguyễn đã review sách này

Cuốn này rất mỏng, truyện dành cho thiếu nhi nên đúng kiểu chữ to, đọc một lèo là xong. Nhưng ít chữ không phải là ít ý nghĩa.

chi tiết