Review sách Giáo trình Marugoto A1 - Hoạt động giao tiếp

Minh Tien Vo Hoang đã review

Cuốn Marugoto A1 về hoạt động giao tiếp rấ dễ cho người việt tự học

+ Sách được soạn rất gần với giao tiếp hằng ngày.

+ sách còn được có mã học trên mạng tiện lợi.

+ Hình ảnh đẹp chất lượng nội dung cũng như hình thức rất tốt.

Truc Mai Tran
bạn cho mình hỏi sách này có dành người mới bắt đầu học không?
Minh Tien Vo Hoang
Được bạn sách làm theo ngữ cảnh đối thoại hằng ngày cũa người nhật nên giúp mình dễ học và thực hành lắm luôn á bạn !


Review khác về sách này 1
Marugoto Katsudoo - Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản - Hoạt động giao tiếp. Marugoto có nghĩa là Trọn vẹn, chứa đựng thông điệp về sự hài hòa giữ ngôn ngữ và văn hóa. giáo trình giới thiệu những tình h... chi tiết