Sách đã review 31
Minh Ngọc Nguyễn đã review sách

Đây là cuốn sách thứ 100 mình đọc trong năm 2018. Cuốn thứ 99 của mình là Sao mình chia tay. Một cuốn sách khiến mình cảm thấy nó với mình vẫn là có duyên với nhau. 

Đợt này mình hay đọc tản văn Trung Quốc. Văn phong không sến sẩm, có chút gì đó tưng tửng tương tự nhau. Có một số cuốn không khác self-help nhiều lắm, nhưng văn phong dễ chịu, dễ đọc, dễ thấm hơn....

xem chi tiết
Xem thêm 28 reviews