Sách yêu thích (4)
Những Đêm Trắng
Fyodor Dostoyevesky -Phạm Mạnh Hùng - dịch
3.0
Yotsuba&!, Vol. 1
Kiyohiko Azuma
0.0
Nghìn Lẻ Một Đêm
Antoine Galland
3.0