Minh Dương đã thêm 10 sách vào thư viện
Minh Dương đã thêm 2 sách vào thư viện
Không Gia Đình
by Hector Malot
64 reviews
Có 76 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

"Bàn về Không gia đình, không cần dùng bất cứ từ ngữ hoa mĩ nào khác, chỉ gói gọn trong hai từ KINH ĐIỂN". Sẽ chẳng ai có thể nói không với nhận xét trên sau khi đọc xong cực phẩm của Hector Malot. 

Không gia đình là một tiểu thuyết dài kể về Remi, một cậu bé người Anh bị bỏ rơi tại Paris, được má Barberin nuôi dưỡng. Không lâu sau cậu phải bỏ nhà ra đi với chủ gánh ... đọc tiếp