Minh Dương review sách này 5

"Bàn về Không gia đình, không cần dùng bất cứ từ ngữ hoa mĩ nào khác, chỉ gói gọn trong hai từ KINH ĐIỂN". Sẽ chẳng ai có thể nói không với nhận xét trên sau khi đọc xong cực phẩm của Hector Malot. 

Không gia đình là một tiểu thuyết dài kể về Remi, một cậu bé người Anh bị bỏ rơi tại Paris, được má Barberin nuôi dưỡng. Không lâu sau cậu phải bỏ nhà ra đi với chủ gánh ... đọc tiếp