Nam Phương - Hoàng Hậu Cuối Cùng
by Lý Nhân Phan Thứ Lang
1 reviews

Review sách Nam Phương - Hoàng Hậu Cuối Cùng

Eulalia đã review

Hơi thất vọng vì đây là một trong những nhân vật lịch sử mình khá yêu thích nên lúc xuất bản quyển này mình đã mua ngay. Vậy mà nội dung không có gì đặc biệt. Thể loại sách về nhân vật lịch sử thế này thì sẽ hay hơn nếu viết về cuộc đời họ theo thời gian. Đằng này sách đi theo từng mục, mỗi mục là một sự kiện hoặc đề tài gì đó nên khiến người đọc cảm thấy không được logic. Các chi tiết về cuộc đời của nhân vật cũng không được nói rõ. Bên cạnh đó mình thấy quan điểm người viết không trung lập. Ngoài ra trong sách đề cập đến quá nhiều người không cần thiết (là lại còn giới thiệu chi tiết ?!?!?) khiến mình cảm thấy đây là một quyển sách tổng hợp các sự kiến, biến cố lịch sử vào giai đoạn trước giải phóng hơn là về cuộc đời một nhân vật lịch sử. Chưa nói đến việc rất nhiều chỗ trong sách có nội dung Y CHANG phần trong quyển Bảo Đại - Hoàng Đế Cuối Cùng. Đồng ý là cùng tác giả, cùng khoảng thời gian xuất bản, 2 nhân vật có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhưng việc nội dung y chang như thế khiến mình cảm thấy thừa thải và không cần thiết, như mình đã nói ở trên. Nếu đánh giá là một quyển sách về nhân vật lịch sử thì người đọc cần nhiều hơn thế chứ không phải là một quyển sách tổng hợp tất cả các sự kiện và nhân vật. Khá thất vọng!