Bảo Đại - Hoàng Đế Cuối Cùng
by Lý Nhân, Phan Thứ Lang
1 reviews

Review sách Bảo Đại - Hoàng Đế Cuối Cùng

Eulalia đã review

Thất vọng! Quan điểm người viết không trung lập, nội dung có rất nhiều chỗ đánh giá tiêu cực về nhân vật lịch sử. Quá nhiều chi tiết thừa thải cho một quyển sách về nhân vật lịch sử. Những chỗ khai thác về nhân vật thì lại hời hợp, đa phần người viết tập trung đánh giá về sự kiện lịch sử nhưng lại đứng trên lập trường phê phán và đánh giá tiêu cực về Bảo Đại, ủng hộ phe ai-cũng-biết-là-ai-đấy nên ca ngợi và đề cập đến rất nhiều người không liên quan?!?!?! Rất thất vọng vì đây là nhân vật lịch sử mình yêu thích nên mình đã mua ngay khi thấy sách được xuất bản. Nhưng cuối cùng đọc xong cảm thấy những thông tin trong sách không thể nào tin tưởng được luôn ấy. Bởi vậy mới nói lịch sử với Việt Nam khó mà khiến người khác thích thú được :((((