Review sách The Truth About Sex: What the World Won't Tell You and God Wants ...

Đỗ Hà Mi đã review

THE TRUTH ABOUT SEX - KAY ARTHUR

Dở hết cả chỗ nói! Quyển này nên đổi tên là The truth about sex according to The Bible mới đúng.

Title sách và các phần bên trong mới đầu nghe có vẻ khá hấp dẫn. Những tưởng sẽ rất nhiều data với kiến thức sinh học thú dzị. Nhưng không, lật vào bên trong thì oidoioi, cơ bản tác giả trích lại toàn bộ nội dung trong Kinh Thánh và diễn giải theo ý hiểu của mình. Quyển này bao gồm các chương như: tại sao Chúa lại tạo ra sex ngay từ lúc ban đầu, chuyện gì xảy ra nếu bạn không làm theo các chỉ dẫn… Với nội dung như này thì nó cũng thực sự hợp với trẻ con hơn người lớn. Không ai lại đi đem một thứ mông lung như vậy ra rồi bảo nó là fact cả.

Quyển này không thực sự giúp ích nếu ai đó đang gặp những vấn đề nghiêm trọng về sex. Nó không giải quyết được thắc mắc tâm lý hay sự thật nào cả. Nó cũng không giúp bạn đưa ra một quyết định chính xác hơn trong xã hội hiện đại. Khả năng cao là bạn sẽ chỉ thấy nó có ích (hoặc thấy được dẫn dắt) nếu là một người theo đạo Thiên Chúa. Với những người ngoại đạo, nếu cứ phải đọc một đoạn trong Kinh Thánh, rồi một đoạn giải thích, rồi lại một đoạn Kinh Thánh tiếp thật sự là rất chán.

Hơn nữa, quyển này đã viết cách đây khá lâu, nên các thông tin research, data tất nhiên là đã cũ. Thêm một điểm không có ích.

Và ai đó hãy nói với tác giả là toàn bộ nhân loại không have sex theo ý Chúa đi...

Đấy, thôi nói chung đừng tin vào những thứ ghi best selling, chán lắm!