Sách Thảo đọc 2018 :D (25)
Là sách đọc trong năm 2018 :3
Sách muốn đọc lại :3 (16)
Là những cuốn mình muốn đọc lại thôi chứ không hẳn là cực kỳ thích :v
Sách yêu thích (7)
Sách muốn đọc (6)
Lũ Self Help :v (6)
Là những cuốn self help mình lỡ lầm mua và giờ cảm thấy cực kỳ hối hận :(((