Sách đã đọc (30)
Sách Thảo đọc 2018 :D (19)
Là sách đọc trong năm 2018 :3
Sách muốn đọc lại :3 (14)
Là những cuốn mình thấy cực kỳ hay :3
Lũ Self Help :v (6)
Là những cuốn self help mình lỡ lầm mua và giờ cảm thấy cực kỳ hối hận :(((
Sách được tặng :3 (5)
Là những cuốn mình được tặng khi chơi minigame ở các group sách :3 dù nó hay hay dở thì mình vẫn sẽ giữ gìn chúng :))