mai phan review sách này 5

Nhà giả kim.

Tôi vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng, nhà giả kim khó hiểu và mọi chuyện thay đổi cho đến khi tôi chịu khó cầm lại nó lần nữa, một lần nữa.

Nhà giả kim đem đến cho tôi nhiều triết lí sâu sắc trong từng chi tiết mà có nhiều khi tôi không nhận ra để rồi đọc nhiều bài viết bàn về nó, rồi lại đọc lại ngẫm lại từng chi tiết và ý nghĩa của nó thì đúng là nh... đọc tiếp