Sách đã review 1
mai phan đã review sách

Nhà giả kim.

Tôi vẫn luôn tự nhủ với lòng mình rằng, nhà giả kim khó hiểu và mọi chuyện thay đổi cho đến khi tôi chịu khó cầm lại nó lần nữa, một lần nữa.

xem chi tiết