Hà Nội Chỉ Nam
by Nguyễn Bá Chính
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hà Nội Chỉ Nam

Mai đã review
Hà Nội Chỉ Nam by Nguyễn Bá Chính Cuốn này có lẽ là quyển mình duy nhất mình không muốn đọc mà vẫn mua vì thấy nó vui vui sao ấy. Không biết sao nữa ha ha ha ha. Hà Nội Chỉ Nam chỉ đơn giản là một cuốn từ điển của Hà Nội xưa, bao gồm tên đường tên phố, những nơi vui chơi, những tấm áp phích xanh xanh hồng hồng thú vị,... đậm chất Việt Nam. Cuốn này xuất bản lâu lắm rồi, từ hồi 1920 mấy lận mà giờ không biết sao Nhã Nam cho tái bản nên mới được biết tới. Lời khen đầu tiên là cho chất lượng giấy và mấy tấm áp phích đằng cuối quyển sách. Mình không thể nói là mình đã đọc cuốn này được vì thật ra chỉ lướt qua sơ sơ thôi, nhưng sơ bộ là rất dễ thương - kiểu giống như một cuốn travel guide về Hà Nội thời Pháp vậy.