Mai Chu review sách này 5
Đây là tác phẩm đầu tiên của tác giả Nguyễn Duy Cần mà tôi đọc. Cái tên Nguyễn Duy Cần và các tác phẩm đến với tôi khi đọc tản văn Cao Huy Thuần. Đến với "Óc sáng suốt", tác giả sẽ nói cho chúng ta làm sao để có một khối óc sáng suốt qua đó bạn sẽ nhận được những kiến thức về tự học, phát triển bản thân vô cùng giá trị. Cách viết của ông rất dễ hiểu, mỗi chương nói đến đều có v... đọc tiếp