Óc Sáng Suốt
by Nguyễn Duy CầnThu Giang
1 reviews

Review sách Óc Sáng Suốt

Mai Chu đã review

Đây là tác phẩm đầu tiên của tác giả Nguyễn Duy Cần mà tôi đọc. Cái tên Nguyễn Duy Cần và các tác phẩm đến với tôi khi đọc tản văn Cao Huy Thuần. Đến với "Óc sáng suốt", tác giả sẽ nói cho chúng ta làm sao để có một khối óc sáng suốt qua đó bạn sẽ nhận được những kiến thức về tự học, phát triển bản thân vô cùng giá trị. Cách viết của ông rất dễ hiểu, mỗi chương nói đến đều có ví dụ. "Óc sáng suốt" là một cuốn sách hay, giá trị của nó đã được khẳng định qua thời gian. Sách được một anh tốt bụng cho mượn và tôi mới đọc một lần. Sau khi đọc xong thì tôi muốn mua ngay cuốn sách này vì tôi muốn đọc nó nhiều lần nữa

Thuận - Libro
Chào @Mai CHu, cho mình mượn cuốn sách này được không?