Nếu... Thì
by Randall Munroe
1 reviews

Mình có tham gia biên tập cuốn này. Sách in ra có một số lỗi không ảnh hưởng lắm nên mình không ghi ra đây, nhưng có một chú thích ở trang 130 các bạn sửa lại như sau:

Ví dụ để lưu số 654321 cần 6 ngăn nhớ trước dấu phẩy, để lưu 0.12345 cần 5 ngăn sau dấu phẩy, tổng cộng là 11 ngăn. Nhưng nếu biểu diễn dưới dạng lũy thừa (6×10⁶, 5×10⁻⁵) thì chỉ cần 3 ngăn là đủ. Một ngăn ... đọc tiếp
Lý Minh Nhật đã thêm 1 sách vào thư viện
Nếu... Thì
by Randall Munroe
1 reviews
Lý Minh Nhật đã thêm 2 sách vào thư viện
Cuộc Cách Mạng Một - Cọng - Rơm
by Masanobu Fukuoka
2 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Lời mở đầu

Tôi đã dành ba mươi năm, bốn mươi năm để kiểm nghiệm xem liệu mình có nhầm lẫn hay không, vừa làm vừa nghiền ngẫm, nhưng chưa lần nào tôi tìm ra được bằng chứng chống lại điều ấy cả.

Đã có vô số bài viết bày tỏ niềm yêu mến với cuốn sách Cuộc cách mạng một ... đọc tiếp