Review sách Hãy Yêu Một Người Xứng Đáng Là Đàn Ông

Lưu Văn Đức đã review

Đàn ông nhanh chán – phụ nữ dễ nản. Nhưng, ở đâu có cái đẹp, ở đó có tình yêu. Nhiều khi không đẹp từ ngoài vào thì thay đổi mind set để mở rộng khả năng làm đẹp ở trong tâm trí mình ra.

Tính đến thời điểm này, cuốn này đang là một trong những cuốn mình cầm theo mỗi khi đi cà phê, không đọc liên tục mà mở ra ngẫu nhiên, mở đến đâu, đọc đến đó như một cách refresh đầu óc từ từ. Cuốn này hợp với những ai đã/đang và sẽ có 1 relationship để chiêm nghiệm và điều chỉnh thái độ của mình về hướng khách quan hơn khi bắt đầu vào 1 mối quan hệ.