Công Phá Bài Tập Hóa 10-11-12
by Trần Phương Duy
2 reviews

Review sách Công Phá Bài Tập Hóa 10-11-12

love faker forever đã review

Nếu bạn mất gốc hoá và muốn học lại thì đây là cuốn sách lý tưởng. Sách trình bày rõ rãng nhiều phương pháp và đặc biệt dày trình bày dễ hiểu. Từ 1 mù hoá có thể trở thành học khá hoá nhờ cuốn sách này . Tuy nhiên đối với bạn muốn 9,10 thì đây không phải cuốn sách lý tưởng lắm bởi cách giải chua thực sự nhanh và phương pháp nếu học kĩ trên lớp thì không phải mới.Nói chung đây là một cuốn sách hay.Review khác về sách này 1
Cuốn sách hóa đẹp nhất từ trước tới giờ em được cầm trên tay. Mặc dù vẫn còn một số bài tập tác giả tính toán nhầm đáp số nhưng nhìn nhận một cách tổng thể thì sách rất tuyệt vời, còn một số bài tí... chi tiết