Review sách Cú Đánh Thức Tỉnh Trí Sáng Tạo (Tái Bản 2017)

Linh Phan đã review

Một quyển sách nổi bật viết về sự sáng tạo (cuốn sách hay nhất mình đọc tới giờ). Mình có đọc qua Nghĩ ngược lại và làm khác đi, One plus one, Vương quốc sáng tạo các kiểu, nghĩa là đây chủ đề mình rất thích.

Quyển sách đưa ra những phương pháp hữu dụng và hay ho để sáng tạo ra ý tưởng mới, đầy tính thực tiễn. Một số ví dụ: đặt câu hỏi Nếu... thì? (nếu bạn có thể sống tới 1000 tuổi thì giờ bạn đang làm gì?), kết hợp các ý tưởng với nhau, đi ngược lại thực tế, 100 ý tưởng dở tốt hơn 10 ý tưởng hay... Nói ra có vẻ hơi mơ hồ, nên nếu bạn tò mò thì đọc đi nhá.