Tào Tháo - Thánh Nhân Đê Tiện
by Vương Hiểu Lỗi
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Tào Tháo - Thánh Nhân Đê Tiện

Lien Nguyen đã review

Mạnh Đức ham chơi, gây tội được đưa cho Tào Dận giáo huấn. 4 năm sau, Tào Tháo được Tào Tung đón trở về Lạc Dương làm quan. Kiều Huyên xuất hiện như một nét chấm phá nặng ký đối với cuộc đời lẫn con đường sự nghiệp của ông. Cảm thấy Tào Tháo thật may mắn đó chứ. Biết bao người bên cạnh khuyên nhủ, mở đường và giúp đỡ.

Chỉ thương thay Kiều Huyền hy sinh tính mạng con mình.

À, tiểu thuyết lịch sử thì chỉ nên tin ít thôi ;)