Sách đã review 14
Lien Nguyen đã review sách

Hmm. Biết nói sao nhỉ ...

Một câu chuyện tình tay ba (cũng không nghiêng về người thứ ba lắm). Nữ chánh yêu nam chánh rồi kể cho nữ phụ nghe vấn đề của mình. Rồi lòi ra nữ phụ yêu nữ chánh suốt từ đó đến giờ. Rồi nhờ đó mà ...

xem chi tiết
Lien Nguyen đã review sách

Me before you - Trước ngày em đến

Một lần nữa mình không thích cái tựa sách tiếng Việt tí nào. Từ "you" dùng để chỉ nam và nữ trong tiếng Anh trong khi tựa sách Việt chỉ dùng từ "em". Thế thì có quá bất công với Will Traynor không?

xem chi tiết
Lien Nguyen đã review sách

Bản thân mình là một đứa diễn đạt siêu dở, cả văn nói lẫn văn viết. Vậy mà giờ mình phải ngồi đây - đúng hơn là đang nằm đây - sắp xếp ti tỉ câu chữ với nhau. Rõ ràng chẳng cái nào ăn khớp cái nào. Sau khi đọc “Chữ Vạn” của Tanizaki Junichiro mọi thứ có vẻ còn tệ hơn.

Khát khao. Ích kỷ. Ám ảnh. Bất lực.

xem chi tiết
Xem thêm 11 reviews