Li Ti review sách này 5

Một cuốn sách đáng lẽ không nên có trong tủ sách. Không hiểu nó lẻn vào lúc nào và bằng cách nào vì đó là một cuốn sách từ NXB hay tác giả nằm trong black list của tôi.

Ở nơi nào đó có cây dẻ gai, cái tựa và cái bìa làm tôi cảm giác "mù sương" không phải "mơ hồ". Cảm giác "sương mù" không rõ ràng, có chút lạnh, chút lâng lâng, chút tỉnh, lại có chút day dứt. Tôi không nhớ... đọc tiếp