5 quyển sách
Vô Tri
Milan Kundera
0
Lá thư hè
Alphonse Daudet
4
Mẹ, Thơm Một Cái
Cửu Bá Đao
18
Tình Yêu Pha Lê
Tuyết Ảnh Sương Hồn
1