Lee Nhi đã thêm 6 sách vào thư viện
Cơ Sở Vật Lý - Tập ba: Nhiệt Học
David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Chủ Biên: Ngô Quốc Quýnh, Hoàng Hữu Thư. Người Dịch: Nguyễn Viết Kính
0

Cute, hay ... cuốn sách đẹp.

... đọc tiếp