Review sách Tớ Là Dâu (Tái Bản - Khuyến Mãi Thêm Một Ít Dâu Mới Trồng Năm 2012)

Lee Ji-eun đã review
review bởi Sưu tầm
Sưu tầm


Review khác về sách này 1
Phan Hoàng Mai đã review sách này

Tớ là Dâu là cuốn sách tôi vừa đọc xong trong năm nay. Cái thời Joe xuất bản cuốn sách này lần đầu là năm 2007, tính ra cũng hơn 10 năm rồi, và tôi đọc bản này là phần tái bản, có bổ sung thêm một ...

chi tiết