Người Giỏi Không Bởi Học Nhiều
by Nhiều Tác Giả
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Giỏi Không Bởi Học Nhiều

Cuốn sách này bao gồm những cách thức để có thể có những năm học đại học thú vị cùng với những mẹo để giỏi hơn trong việc học. Những cách thức này đơn giản, dễ làm và thích hợp với mọi sinh viên dù là năm nhất hay năm cuối chỉ cần bạn quyết tâm nỗ lực. Là một sinh viên năm nhất, sau khi đọc cuốn sách này, tôi đã học được nhiều bài học bổ ích, giúp cho con đường học đại học của mình trở nên dễ dàng hơn. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng áp dụng chúng vào việc học của mình, hi vọng tôi có thể thành công và đạt được điểu mình mong muốn

- Cảm ơn các tác giả -