Review sách Bộ Sách Cẩm Nang Dành Cho Nhà Quản Lý - Tài Chính Dành Cho Nhà Quản Lý Không Chuyên

Lê Quang đã review
Summary sách Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên - Katherine Wagner Cuốn sách dễ hiểu này mô tả 24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty. Đây là 24 bài học: ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI AM HIỂU VỀ TÀI CHÍNH: khái niệm cơ bản về kế toán và báo cáo tài chính và quá trình lập dự toán ngân sách. XEM LẠI CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN ĐỪNG VỘI SUY ĐOÁN HÃY HIỂU ĐƯỢC TÍNH QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHỌN THỜI ĐIỂM HÃY HIỂU ĐƯỢC CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN HÃY HỌC CÁCH ĐI TÌM C U TRẢ LỜI HÃY NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KINH DOANH HÃY ĐỌC KỸ HƠN BẢNG C N ĐỐI KẾ TOÁN HÃY ĐỌC TOÀN BỘ BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP HÃY KIỂM TRA DÒNG TIỀN MẶT XEM KỸ HƠN CÁC PHẦN CƯỚC CHÚ HÃY XÁC ĐỊNH LƯỢNG HÀNG LƯU KHO CÓ QUÁ CAO HAY KHÔNG HÃY NHÌN CÁC PHẦN ĐIỀU CHỈNH HÃY KIỂM TRA VIỆC GHI NHẬN DOANH THU PH N TÍCH, PH N TÍCH VÀ PH N TÍCH HÃY SỬ DỤNG CÁC TỶ SUẤT THEN CHỐT TẠI SAO PPE QUAN TRỌNG? TÌM HIỂU NHIỀU HƠN VỀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI CHUẨN BỊ, CHUẨN BỊ VÀ CHUẨN BỊ ĐẶT CÁC MỤC TIÊU DOANH THU THỰC TẾ CẮT GIẢM CHI PHÍ HỢP LÝ THEO DÕI DÒNG TIỀN MẶT NHẬN RA NHỮNG VẤN ĐỀ TIỀM ẨN HIỂU ĐƯỢC DOANH THU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ NHƯ THẾ NÀO CHỌN DẠNG THÍCH HỢP CHO DỰ TOÁN CẨM NANG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ Made by Quang Lê