Review sách Bí Quyết Thành Công Của Nhà Lãnh Đạo Tài Năng

Lê Quang đã review
Sách: Bí quyết thành công của nhà lãnh đạo tài năng Tác giả: Ken Blanchard & Marc Muchnick A. Bộ Ba Hiệu Quả được xem là tiêu chuẩn để các trọng tài dựa theo đó đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhóm: nhà cung cấp hàng đầu, nhà tuyển dụng hàng đầu và nhà đầu tư hàng đầu. 1. Vị trí “Nhà cung cấp hàng đầu” sẽ được đánh giá thông qua cuộc khảo sát ý kiến khách hàng về sự hài lòng của họ đối với dịch vụ cung cấp của chúng tôi. Khi khách hàng tin tưởng vào sản phẩm và khả năng phục vụ của những nhà cung cấp thì họ sẽ trở thành một phần của đội ngũ bán hàng giúp bạn. Họ sẽ là những mắt xích mới giới thiệu sản phẩm của bạn đến những người khác nữa. Nó giống như một biểu đồ hình cây, mà mỗi nhánh sẽ mọc ra thêm nhiều nhánh khác. 2. Yếu tố tiếp theo trong Bộ Ba Hiệu Quả là “Nhà tuyển dụng hàng đầu” sẽ được đánh giá thông qua tinh thần làm việc và hiệu quả công việc. Giữa nhóm làm việc hăng say với nhóm làm việc đạt hiệu quả cao và bền vững có một mối liên hệ chặt chẽ. 3.“Nhà đầu tư hàng đầu”, đơn thuần là xét về khía cạnh tài chính. Lợi nhuận đương nhiên phải được xem xét khi so sánh hiệu suất làm việc. B. “Bạn mong muốn điều gì ở người lãnh đạo của mình? 3 PHẨM CHẤT CƠ BẢN NHẤT CỦA LÃNH ĐẠO: chính trực, cộng tác và sự công nhận. “Chính trực - phẩm chất tạo nên niềm tin và sự tôn trọng trong tổ chức.” “Cộng tác - cách phát huy tiềm năng của đội ngũ nhân viên.” “Sự công nhận - cách để mọi người biết những đóng góp của họ trong công việc luôn được trân trọng.” Những bài học rút ra: “Lãnh đạo con người hoàn toàn trái ngược với những nỗ lực điều khiển họ.” “Lãnh đạo không chỉ là làm cho công việc trôi chảy khi có mặt bạn, mà quan trọng hơn, đó là những gì nhân viên của bạn tận tâm thực hiện ngay cả khi bạn vắng mặt.” “Lợi nhuận là phần thưởng bạn đạt được khi bạn quan tâm chăm sóc khách hàng và tạo ra một môi trường năng động cho nhân viên.” “Lãnh đạo không phải là những gì bạn làm cho người khác, mà là những gì bạn làm cùng với họ. “Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn họ đối xử với bạn” “Người lãnh đạo phải là tấm gương để mọi người noi theo.” “Niềm tin là kết quả của tác phong làm việc phù hợp với các chuẩn mực đã đề ra.” “Mọi người sẽ tin tưởng và tôn trọng bạn hơn khi lời bạn nói luôn đi đôi với việc bạn làm. “Bí quyết của lãnh đạo hiệu quả là mối quan hệ tốt đẹp mà bạn tạo dựng được trong đội ngũ nhân viên của mình.” “Chia sẻ tầm nhìn tổng thể giúp mọi người dễ nắm bắt vấn đề và hiểu nhau hơn. “Thành công sẽ đến dễ dàng hơn nếu mọi người sẵn sàng hợp tác với nhau.” “Khen ngợi là cách đơn giản nhất để người khác biết rằng bạn hài lòng với công việc của họ.” “Mỗi người chúng ta đều có sức mạnh lớn lao để nhận ra những điều tốt đẹp ở người khác.” “Hãy biết cách nghỉ ngơi để tiến xa hơn trên con đường đi đến thành công.” “Khi tự tin vào khả năng của mình, mỗi người sẽ biết cách hành động để hoàn thành tốt nhất công việc được giao.” “Lãnh đạo là đưa mọi người đạt đến mục tiêu họ cần phải đạt được.” “Thành công lớn nhất của một nhà lãnh đạo là nhận được sự tin tưởng và lòng tôn trọng của nhân viên.” SUMMARY OF SUMMARY: Lãnh đạo không phải là những gì bạn làm cho người khác, mà là những gì bạn làm cùng với họ. Chính trực: + Người lãnh đạo phải là tấm gương để mọi người noi theo. + Niềm tin là kết quả của tác phong làm việc phù hợp với các chuẩn mực đề ra. + Mọi người sẽ tin tưởng và tôn trọng bạn hơn khi lời bạn nói luôn đi đôi với việc bạn làm. Cộng tác: + Bí quyết của lãnh đạo hiệu quả là mối quan hệ tốt đẹp mà bạn tạo dựng được trong đội ngũ nhân viên của mình. + Chia sẻ tầm nhìn tổng thể giúp mọi người dễ nắm bắt vấn đề và hiểu nhau hơn. + Thành công sẽ đến dễ dàng hơn nếu mọi người sẵn sàng hợp tác với nhau. Công nhận: + Khen ngợi là cách đơn giản nhất để người khác biết rằng bạn hài lòng với công việc của họ. + Mỗi người chúng ta đều có sức mạnh lớn lao để nhận ra những điều tốt đẹp ở người khác. + Hãy biết cách nghỉ ngơi để tiến xa hơn trên con đường đi đến thành công. Phối hợp các thành phần một cách hoàn hảo: + Khi tự tin vào khả năng của mình, mỗi người sẽ biết cách hành động để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. + Lãnh đạo là đưa mọi người đạt đến mục tiêu họ cần phải đạt được. + Thành công lớn nhất của một nhà lãnh đạo là nhận được sự tin tưởng và lòng tôn trọng của nhân viên. Made by Quang Lê