Sơ Đồ Tư Duy
by Tony Buzan - Barry Buzan
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Sơ Đồ Tư Duy

Lan Anh đã review

Phương pháp hay

Đọc dễ hiểu

Tuy nhiên hơi dài, có thể tác giả có ý đồ khắc vào trí nhờ ng đọc nên nhiều chi tiết lặp lại nhiều