Sơ Đồ Tư Duy
by Tony Buzan - Barry Buzan
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Phương pháp hay

Đọc dễ hiểu

Tuy nhiên hơi dài, có thể tác giả có ý đồ  khắc vào trí nhờ ng đọc nên nhiều chi tiết lặp lại nhiều

... đọc tiếp
Lan Anh đã thêm 1 sách vào thư viện
Nhân Tố Enzyme - Phương Thức Sống Lành Mạnh
by Hiromi Shinya
9 reviews
Có 32 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể