Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Nguyễn Nhật Ánh)
by Nguyễn Nhật Ánh
46 reviews
Có 69 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Thằng Còn hỏi tôi:

- ê mày có thích đọc sách không?

Tôi co mặt:

- không

- Sao thế, mày đọc thử đi hay lắm, chị Mùi mới cho tao cuốn Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nè. Hay phết.

- Đọc cái đầu mày, thích thì mày đọc đi.

Tụi thằng Hải, thằng Đăng, con Chúc hùa theo:

- bộ mày ghét sách tới dậy hả, tao cũng thấy hay lắm hay mày đọc thử đi.

... đọc tiếp