Tình Dục Thuở Hồng Hoang (Tái Bản 2018)
by Christopher Ryan, Cacilda J...
1 reviews

Tên: Tình dục thuở hồng hoang (Sex at dawn)

Tác giả: Christopher Ryan & Cacilda Jethá

----

"Tình dục là cần thiết, nhưng không phải là thứ cần phải quá nghiêm trọng. Hãy nghĩ đến thức ăn, nước uống, ôxy, chỗ ở và tất cả những thành tố khác của cuộc sống có vai trò quyết định đối ... đọc tiếp
Tam Thể
by Lưu Từ Hân
4 reviews
Có 6 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Tên: Tam Thể.

Tác giả: Lưu Từ Hân

-----

“Đừng trả lời!”

“Đừng trả lời!!”

“Đừng trả lời!!!”

Trong cảm giác kích động và mê hoặc đến nỗi khiến cô choáng váng, Diệp Văn Khiết tiếp tục phiên dịch đoạn thông tin thứ hai:

“Thế giới này đã nhận được thông tin của các... đọc tiếp
Lam Ha đã thêm 3 sách vào thư viện

Tên: Pandora's Lab - The seven stories of Science gone wrong

Tác giả: Paul A. Offit

Là một quyển sách khá hay ho về những phát kiến của nhân loại mà làm cho hàng triệu người chết hay bị thương. Quyển sách lấy ý tưởng từ chiếc hộp của Pandora, việc mở chiếc hộp đã làm hàng ngàn điều ác phát... đọc tiếp
Everyheart a doorway
by Seanan McGuire
1 reviews

Mấy hôm nay mình tìm được một bộ fantasy khá hay ho. Quyển đầu tiên là "Every heart a doorway", các tập sau đó là:

Every heart a doorway

Down among the Sticks and Bones

Beneath the Surgar Sky

In an Absent Dream

1A126299-C9C3-4764-86FA-2E9449EA0327

Thế giới trong truyện được xây dựng thành năm vũ trụ chính, bao gồm một vũ trụ lớn và 4 vũ trụ n... đọc tiếp