Bác Sĩ Jekyll Và Ông Hyde
by Robert Louis Balfour Stevenson
1 reviews

Review sách Bác Sĩ Jekyll Và Ông Hyde

Lam Ha đã review

Cuốn sách nói về hai tính cách hoàn toàn trái ngược nằm trong một cơ thể. Bác sĩ nhân hậu được mọi người trọng vọng, cùng một kẻ cùng hung cực ác. Hai nhân cách hoán đổi cho nhau, tranh quyền sử dụng cơ thể, khiến cơ thể ấy chịu nhiều dày vò đau đớn.

Điểm cộng: ý tưởng và cách kể chuyện mới mẻ. Tuy không phải dạng trinh thám cân não nhưng khá hồi hộp kịch tính.

Điểm trừ: tình tiết hơi nhạt, có cảm giác như đang đọc phần tóm tắt của một truyện nào đấy.