Review sách Harry Potter Và Hoàng Tử Lai - Tập 6 (Tái Bản 2017)

La So đã review

Harry Potter vừa trải qua những mất mát đau thương do thế lực của Voldemort để lại. Niềm căm hận của cậu dành cho Voldemort đã lên đến đỉnh điểm. Đồng thời Harry đã bước vào năm học thứ sáu tại trường Hogwarts, một đồi núi bài tập và kiến thức phải học trong năm này. Lần này ta sẽ gặp mặt một vị giáo sư là bạn thời còn trẻ của Dumbledore và cũng là giáo sư cũ của trường Hogwarts. Ông mang trong mình nhiều bí mật về Voldemort vì ông là người trực tiếp dạy cho Voldemort thời còn trẻ và Voldemort cũng là một trong số những học sinh ưu tú của ông. Cuốn sách là hành trình tìm ra điểm yếu của Voldemort, là tiền đề cho cuộc chiến lớn ở tập sau. Và đồng thời, đây cũng là cuốn mà phe chính nghĩa phải mất đi một trụ cột quan trọng.