65 quyển sách
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân
Khuyển Thần Khuyển Khuyển
3
Ai Là Mẹ Anh?
Tựu Mộ, Tử Phong
2
Dám Kháng Chỉ Chém!!!
Lam Ngả Thảo, Phiêu Dương
1
Kết Hôn Anh Có Dám Không?
Lục Nguyệt Mạc Ngôn
1
Nhật Ký Lấy Chồng
Nhân Hải Trung
1
Oan Gia Tương Phùng
Tiêu Dao Hồng Trần , Nguyễn Đức Vịnh
0
Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ
Kim Nhật Si, Phạm Phương Thúy
2
Ai Là Định Mệnh Của Ai
Tuyết Ảnh Sương Hồn , Phùng Ngọc Hương
2
Bỗng Dưng Muốn Chết
Thanh Sam Phong Lưu
1