Review sách Sáu Ngày Của Thần Ưng

lcien đã review


Review khác về sách này 1
Tran Huu Hiep đã review sách này

"Sáu ngày của Thần Ưng" là cuốn tiểu thuyết trinh thám khá hấp dẫn bởi những tình tiết bất ngờ cùng sự phức tạp của CIA. Bằng cách bắt đầu mỗi chương với những trích dẫn của các vị tổng thống Mỹ ho...

chi tiết