Review sách Sapiens - Lược Sử Về Loài Người

Khôi Mai đã review
review bởi Nguyễn Vĩnh Phúc
Nguyễn Vĩnh Phúc


Review khác về sách này 2
Bảnh Anh đã review sách này

Từ thời xa sưa , chi homo sapiens < người hiện đại > đã đấu tranh với các chi homo khác để dành được đất đai, ...  tuy nhỏ bé , yếu hơn nhưng tổ tiên chúng ta rất thô...

chi tiết