Kệ Sách Hay đã thêm 2 sách vào thư viện
Kệ Sách Hay đã thêm 32 sách vào thư viện
Kệ Sách Hay
đang thống kê dần lại, nhờ có obook.co đó :D
Ngân Lê
😍😍
Tứ Đại Quyền Lực
by Scott Galloway
3 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

 Tứ Đại Quyền Lực nằm trong danh sách “best seller” của cả New York Times và USATODAY. Từ khi ra mắt, tác phẩm nghiên cứu của Scott Galloway đã được dịch trên 22 ngôn ngữ.

Cuốn sách với tên gốc “the Four”... đọc tiếp
Kệ Sách Hay đã thêm 1 sách vào thư viện
Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời
by Nguyễn Thiên Ngân
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể