Kệ Sách Hay đã thêm 2 sách vào thư viện
Loading 1
Kệ Sách Hay đã thêm 32 sách vào thư viện
Loading 1
Picture?type=square&width=150&height=150
Kệ Sách Hay
đang thống kê dần lại, nhờ có obook.co đó :D
Thumb 25e5f6c3ac60ed709bac5071ee3a9364
Mọt
😍😍
Tứ Đại Quyền Lực
by Scott Galloway
3 reviews

 Tứ Đại Quyền Lực nằm trong danh sách “best seller” của cả New York Times và USATODAY. Từ khi ra mắt, tác phẩm nghiên cứu của Scott Galloway đã được dịch trên 22 ngôn ngữ.

Cuốn sách với tên gốc “the Four”... đọc tiếp
Loading 1
Kệ Sách Hay đã thêm 1 sách vào thư viện
Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời
by Nguyễn Thiên Ngân
0 reviews
Loading 1