Review sách Ông Già Và Biển Cả - Tái bản 25/06/2014

Jo Kyumin đã review


Review khác về sách này 2
tama đã review sách này

Được viết bởi  Ernest Hemingway năm 1951 khi nhà văn đang ở Cuba, Ông già và biển cả đem lại cho ông giải Pulitzer danh giá và góp phần đưa nhà văn vào câu lạc bộ Nobel.

chi tiết