Review sách Quá Trẻ Để Chết: Hành Trình Nước Mỹ

Regina Morgenstern đã review


Review khác về sách này 1
Ngô Diệc Chi đã review sách này

Tình cờ có được cuốn sách này từ một tủ sách công cộng, tôi đã khá bất ngờ trước sự LIỀU của tác giả. Tất nhiên, một khi đã road trip, một khi đã ném mình để rồi lăn xả vào một chuyến hành trình kh...

chi tiết