by Agatha Christie

Review sách Chuỗi Án Mạng A.B.C

Regina Morgenstern đã review


Review khác về sách này 1
tama đã review sách này

Sau "Mười người da đen nhỏ", thì đây là quyển sách thứ hai của Agatha Christie mà mình đọc. Một lần nữa, nữ văn sĩ người Anh đã không làm mình thất vọng. Đây là câu chuyện mà về sau, sẽ trở thành m...

chi tiết