Review sách Bong Bóng Lên Trời - Truyện Dài

Regina Morgenstern đã review


Review khác về sách này 2
Lê Hiển My đã review sách này

Vì hoàn cảnh, Thường phải giúp mẹ bằng nghề bán kẹo kéo ngoài giờ học và làm quen với cuộc sống trên đường phố. Nó đã xảy ra mà không thể kiểm soát được. Ở đó cậu đánh bạn với những người nghèo và ...

chi tiết